Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Kr 415/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1350/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 551/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 903/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenie opłaty adiacenckiej