Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 1256/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Kr 1614/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 592/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 234/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

II SA/Kr 1617/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I OSK 2347/17 - Wyrok NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o ograniczeniu korzystania z nieruchomości

I OSK 1282/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa trwałego zarządu po wznowieniu postępowania

II SA/Go 419/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Go 418/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Go 420/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   2