Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1077/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku w przedmiocie sprzedaży mienia komunalnego w trybie przetargowym

I OSK 1592/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi W. B. na zarządzenie Burmistrza [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych

I OSK 1591/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi W. B., G. P. na zarządzenie Burmistrza [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych

I OSK 1955/17 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej [...] w przedmiocie zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym