Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 164/12 - Wyrok NSA z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

OSK 1331/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 534/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 783/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II GSK 200/11 - Wyrok NSA z 2012-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

I OSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

OSK 392/04 - Wyrok NSA z 2004-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uwłaszczenia nieruchomości

OSK 975/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6