Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 606/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-18

Skarga W. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 390/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1761/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 420/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SAB/Wa 214/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1380/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1381/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1382/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji