Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2952/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Lubawce w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat

II SA/Łd 710/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Działoszynie w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Działoszyn

II SA/Gl 1467/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego