Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 194/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 337/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1184/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 957/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 838/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 97/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 656/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia uchylono zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 565/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej