Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2544/12 - Wyrok NSA z 2014-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I OSK 2694/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Lu 1/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 470/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość warszawską

II SA/Go 88/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie obowiązku udostępnienia nieruchomości

II SA/Lu 960/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1462/04 - Wyrok NSA z 2005-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia posiadania uprawnień do ekwiwalentu za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego

I OSK 665/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związk...

II SA/Sz 319/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę z mocy prawa własności nieruchomości.

II SA/Gl 1494/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9