Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 760/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

II SA/Gl 999/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Go 626/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I SAB/Wa 281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I OSK 310/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Go 372/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu z dnia [...] r. nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 103/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 904/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Sz 1135/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Go 371/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...]
1   Następne >   2