Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1256/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 1282/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa trwałego zarządu po wznowieniu postępowania

II SA/Go 419/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Go 418/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Go 420/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

I SAB/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 379/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji