Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2438/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi S. J., J. K. i M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1256/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SAB/Wa 378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 379/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji