Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 517/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

OSK 1331/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 534/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

OSK 975/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1339/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 1323/04 - Wyrok NSA z 2005-07-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zawieszenia postępowania

OSK 1330/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1515/04 - Wyrok NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie użytkowania wieczystego

OSK 1261/04 - Wyrok NSA z 2005-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2