Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 249/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie czynszy regulowanych stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa i określa, że nie może być ono wykonywane.

I OSK 2768/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

I OSK 174/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

III SA/Gd 33/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-23

skarg J. P. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta [...] na lata 2009

II SAB/Op 60/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Lu 185/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Dęblin w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

I OSK 1514/15 - Wyrok NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

I OSK 2881/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego

I OSK 2879/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego

III SA/Łd 1253/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-10

skarg A. W. na uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
1   Następne >   2