Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 370/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie użyczenia nieruchomości gminnej

I OSK 380/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miasta K. nad O. (...) w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółki gminnej

I OSK 275/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O.

II SA/Lu 541/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Op 82/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-25

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia opłat za wykup miejsca na cmentarzach komunalnych oraz zwolnień w tych opłatach

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania

II SA/Op 392/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

I OSK 101/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Op 498/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie przetargu

II SA/Op 371/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie użyczenia nieruchomości gminnej
1   Następne >   3