Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izba Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie budżetu miasta

I SA/Ke 410/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/17 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ,,Nidzica' na 2017 rok 1. stwierdza nieważność uchwały Nr III/5/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Nidzica' w Kazimierzy Wielkiej w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/17 w sprawie...

II GSK 1055/10 - Wyrok NSA z 2011-10-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego