Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 849/11 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

OSK 1147/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 554/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

I OSK 615/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1076/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 433/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Bogusławę B. prawa własności nieruchomości położonej w S. przy ul. K. 9

I OSK 3/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 935/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi U. T., M.T., A. K. i L. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2398/11

I OSK 63/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

OSK 1308/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   19