Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SAB/Łd 149/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Łd 88/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 831/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 756/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 546/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Łd 1064/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 549/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 558/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona

II SA/Łd 569/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona