Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Gl 48/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Gl 1480/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 753/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 581/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 648/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 454/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu użytkowego

II SA/Gl 453/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie samodzielności lokalu użytkowego

II SA/Gl 1135/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 227/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-12

skarg A. P., J. G., A. P., M. S., I. K. i I. B. na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1146/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
1   Następne >   2