Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Rz 349/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 348/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 922/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 307/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Rz 355/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy zaopiniowania pozytywnie wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 652/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości

II SA/Rz 249/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2