Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej I .

II SA/Sz 43/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 50/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 452/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia prawa użytkowania

II SA/Sz 628/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 416/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 118/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nabycia z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Sz 895/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 1240/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   7