Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 236/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 237/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie negatywnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 770/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I SA/Wa 384/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1221/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1528/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 354/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

I SA/Wa 18/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 442/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   6