Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 650/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat

II SA/Gd 53/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości

II SA/Gd 700/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie podjęcia czynności nakazanych prawem polegających na odkupieniu od skarżącej udziału w nieruchomości albo wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

II SA/Gd 310/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 383/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowane nieruchomości gruntowej w terminie

II SA/Gd 382/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

II SA/Gd 656/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej oddania terenu państwowego w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienia własności budynków

II SA/Gd 606/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 645/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności