Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SAB/Wa 645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 383/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi K. K., D. A. F. K. i M. K na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SA/Wa 1432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 655/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 382/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 386/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 385/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi K. K., M. K. oraz D. A. F. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2