Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

III SA/Lu 401/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie anulowania zgody na rozłożenie na raty opłaty rocznej za grunt Skarbu Państwa