Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1306/14 - Wyrok NSA z 2016-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1030/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 652/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 737/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość warszawską

I OSK 1307/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 810/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 811/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 797/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 22/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   16