Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 197/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 741/10 - Wyrok NSA z 2011-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1878/06 - Wyrok NSA z 2007-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 47/07 - Wyrok NSA z 2008-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

OSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1261/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1365/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1643/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz B. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 456/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i U. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OSK 1121/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   8