Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 498/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 535/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 958/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 235/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 1352/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 1961/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1642/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 380/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 210/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   2