Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 69/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi I.W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za przejętą nieruchomość [...]

I SA/Wa 2256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 1722/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 431/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1025/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I OSK 2034/06 - Wyrok NSA z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską

I SA/Wa 1196/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji

I OSK 414/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1722/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   +5   +10   15