Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 103/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 993/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską

I OSK 2332/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską