Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 4136/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 546/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską