Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1746/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

I OSK 2637/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 2671/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1405/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1745/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa

I SA 878/89 - Wyrok NSA z 1989-12-08

Skarga Władysława B. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego działki gruntu i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego, a także

III RN 36/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (...) w przedmiocie stwierdzenbia nabycia przez Dzielnicę