Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1193/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

skarg Miasta P. i Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w P. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 475/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 71/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 177/10 - Wyrok NSA z 2010-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OSK 671/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości