Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Wa 1669/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi M. K. na zarządzenie Prezydenta W. w przedmiocie przekazywania właścicielom w posiadanie budynków

I SA/Wa 1516/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości

I OSK 231/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy

I OSK 622/06 - Wyrok NSA z 2006-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m. st. Warszawy w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy