Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 231/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy

I OSK 622/06 - Wyrok NSA z 2006-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m. st. Warszawy w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem nieruchomości m.st. Warszawy