Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1401/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi M. Z., M. Z., M. Z., M. R., B. K., H. Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w W., M. K. i B. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 441/15

I SA/Wa 1257/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi J. C., J. C., K. C., M. C., Z. C., Z. C., A. C., A. C. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 134/15 1. wymierza Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I OSK 2742/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. C.-C., M. P., J. C., J. C., M. M., A. M., A. M., M. M., I. G.-G., E. J., J. J., A. J., T. S., C. S., P. S., J. S., J. S.-M., Z. S., A. S., A. S. i M. Z. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [....

I SA/Wa 680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi E. W., B. A., K. A., Z. T. i M. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 158/16

I SA/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 1642/16

I SA/Wa 1577/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi Z. G., M. S., K. W., T. W., J. W., M. G. i A. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 748/15

I SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

Sprawa ze skargi [...] w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/Wa 119/15

I SA/Wa 202/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

Sprawa ze skargi G. K., E. G., A. R., K. S., M. S., M. S., H. R., D. R. i Z. R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 172/17

I SA/Wa 1758/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi J. B. i I. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 452/16

I SA/Wa 2254/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi K. S. i M. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 435/13
1   Następne >   +2   5