Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SAB/Wa 261/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 438/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

I SAB/Wa 512/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 434/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 486/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 364/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomości

I SAB/Wa 282/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania

I SAB/Wa 560/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3