Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 431/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1025/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 239/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 1440/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 107/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SAB/Wa 21/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SA/Wa 200/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 240/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 401/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 1361/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

skarg Prokuratora [...] w W. oraz Zakładu [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2