Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Op 494/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie odmowy zmiany wykazu punktów gier w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

II SA/Op 439/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie odmowy przedłużenia zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 539/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 104/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania bez wymaganego pozwolenia gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Op 26/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia podatku od gier za luty 2010 r.

II SA/Op 275/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia poświadczenia rejestracji automatu do gier

II SA/Op 103/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Op 552/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie

II SA/Op 756/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych

II SA/Op 553/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   31