Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 5060/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.K. na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji nr [...] w przedmiocie zawieszenia akredytacji