Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 179/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w przedmiocie zmiany miejsca urządzania gier

I SA/Bk 237/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie zmiany miejsc urządzania gier

I SA/Bk 232/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia strony kosztami kontroli w zakresie przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych oraz zgodności tej działalności z udzielonym zezwoleniem

I SA/Bk 238/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa [...] oraz zatwierdzenie regulaminu gry

I SA/Bk 227/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w przedmiocie zmiany miejsca urządzania gier

I SA/Bk 257/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, w przedmiocie zmiany miejsca urządzania i prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Bk 321/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa [...]

I SA/Bk 250/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Bk 228/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej udzielającej zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w przedmiocie zmiany miejsca urządzania gier