Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

IV SO/Wa 34/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

Wniosek Wojewody [...] o wymierzenie grzywny Gminie [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 9/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek J. L. o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SO/Wa 12/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

Wniosek M. P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

III SO/Lu 6/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-26

Wniosek S. K. o wymierzenie grzywny Inne za nieprzekazanie sądowi skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SAB/Ke 50/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy

II SO/Bk 15/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Wniosek B. K. i E. K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy P. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi na bezczynność organu w sprawie określenia wysokości kary za zniszczenie drzew

II OZ 821/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie wniosku J. D. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi [...] - Szpitala Miejskiego [...] w B. w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

III SO/Gd 25/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z powodu nieprzekazania do sądu administracyjnego skargi na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Gd 1/17

II OSK 22/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Siedlcach w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia