Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SO/Po 13/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-04

Wniosek w przedmiocie zwolnienia żołnierza ze służby zawodowej

III SO/Gd 15/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-09-29

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby i przeniesienia do rezerwy zarejestrowanej pod sygn. akt III SA/Gd 632/17

I OSK 2930/15 - Wyrok NSA z 2016-06-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J.M. o wymierzenie grzywny Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] za niewykonanie w terminie wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt II SAB/Sz 87/13 1.