Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III SO/Lu 6/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-02

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Rejonowego za nieprzekazanie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie w zakresie wniosku o dokonanie wykładni postanowienia WSA w Lublinie

III SO/Lu 7/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Wa 63/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Gd 67/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SO/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek G.P. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Okręgowego za nieprzekazanie skargi w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych

III SO/Lu 7/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

II SO/Wa 133/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek M. C. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego dla W. w W. grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi w sprawie II SAB/Wa 1134/14

III SO/Lu 2/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi S. P. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Rejonowego za nieprzekazanie skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie, - w zakresie wniosku o zasądzenie kosztów postępowania

II SO/Wa 45/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 32/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej.
1   Następne >   +2   4