Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 465/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia