Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 853/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 854/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II SAB/Wr 112/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

Sprawa ze skargi E. K. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VII SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Wniosek B. R. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy I. wniosek oddala, II. przyznaje ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata W. P. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 307,50 złotych (trzysta siedem złotych i pięćdziesiąt groszy ), w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 250 złotych (dwieście pięćdziesiąt), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 57,50 złotych (pięćdziesiąt siedem ...

II SO/Wa 14/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 40/12

II SA/Łd 1127/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-11

Sprawa ze skargi L. K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

VII SO/Wa 22/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Wniosek B. R. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy I. wniosek oddala, II. przyznaje ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata W. P. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 307,50 złotych (trzysta siedem złotych i pięćdziesiąt groszy ), w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 250 złotych (dwieście pięćdziesiąt), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 57,50 złotych (pięćdziesiąt siedem ...

II OZ 196/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie budowy oczyszczalni

II SAB/Łd 152/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Wa 49/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-28

Wniosek M. S. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   +2   4