Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 44/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek M.C. i A.C. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 p.p.s.a. Radzie Nadzorczej [...] Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' z siedzibą za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę

II SO/Po 9/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;

II GZ 687/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w W. , sygn. akt VI SO/Wa 4/13 z wniosku M. C. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy

II GZ 395/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie z wniosku M. K. w przedmiocie wymierzenie P. Z.

VI SO/Wa 5/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-16

Wniosek D. B. o wymierzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

VI SO/Wa 6/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Wniosek M. P. o wymierzenie Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-27

Wniosek M. P. o wymierzenie Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SO/Wa 2/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

Wniosek M. P. o wymierzenie Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GZ 444/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. K. w przedmiocie wymierzenia Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi