Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

IV SO/Wa 38/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

Wniosek M. S. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.