Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi T. Z. i B. Z. na niewykonanie przez Wójta Gminy W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SAB/WA 137/12 1. wymierza Wójtowi Gminy W. grzywnę za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/WA 137/12 w wysokości 500 (pięćset) złotych; 2. zasądza od Wójta Gminy W. solidarnie na rzecz skarżących T. Z. i B. Z. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu koszt...

II OZ 408/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 5/12 odrzucające wniosek o wymierzenie grzywny Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi

II SAB/Gd 35/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SO/Rz 21/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-23

Wniosek M. K. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -

II SO/Gl 5/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Wniosek K. G. o wymierzenie grzywny [...] Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. w związku z nieprzekazaniem sądowi skargi dotyczącej bezczynności w sprawie melioracji wodnych

II SO/Gd 11/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

Wniosek Z. M. o wymierzenie Staroście grzywny za nieprzekazanie skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego

II SA/Lu 565/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta grzywny za przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku sądu.

II SO/Po 10/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-30

Wniosek Gminy M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

II SO/Gd 10/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-05

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SO/Wa 21/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Wniosek H. K. o wymierzenie Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.
1   Następne >   2