Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wa 22/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych