Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SO/Kr 15/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-24

Wniosek Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Makowie Podhalańskim

I SA/Kr 1066/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność organu po wyroku WSA w Krakowie z dnia 3.02.2009 r. sygn. akt I SA/Kr 1118/08, , , -